Kancelaria parafialna


Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00  i  17.30 – 18.30

Telefon do parafii (86) 272 29 87

 E-mail grajewo.mbnp@diecezja.lomza.pl

Ksiądz Proboszcz:
mgr. Antoni Wróblewski tel: 500 – 044 – 580

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Tański tel: 721-93-02-22
Ks. mgr lic. Łukasz Dawidowicz tel: 791 800 386
Ks. dr Krzysztof Knajp  tel: (86) 272 29 87 wew. 23

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Grajewie
36  8768  1013  1306  2297  2000  0010