Duszpasterze


ksiądz proboszcz

ANTONI WRÓBLEWSKI

500-044-580

Informacje


ks. dr

Krzysztof Knajp

Informacje


Ks. mgr lic.

Łukasz Dawidowicz

791 800 386

Informacje


Ks. mgr

Marcin Tański

+48 721 930 222

Informacje


Ks. Prałat

Stanisław Łatwajtys

Emeryt, budowniczy kościoła, plebanii i obiektów sakralnych
od 1987-1989 Rektor Koscioła
od 1989-2015 -Proboszcz Parafii