Modlitwa za rodzinę

Modlitwa za przyczyną św. Józefa w intencji rodziny

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Modlitwa za przyczyną św. Józefa w intencji rodziny II

Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych

O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania.

Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej o wiarę młodego pokolenia

Maryjo, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i Królowo Polski! Jesteśmy zatroskani o wiarę młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Nie odmawiaj nam swojej pomocy i dzisiaj, gdy tak bardzo nam zależy na przekazaniu najlepszych wartości moralno-religijnych naszej młodzieży i dzieciom. Wszechmocy błagająca! Uproś nam u Syna, aby wszyscy Rodacy, mimo licznych przeciwności, niezachwianie trwali w wierze Chrystusowej.
– Wesprzyj naszych rodziców by wiernie wypełniali obowiązek przekazywania swym dzieciom wiary w Boga przez chrześcijańskie wychowanie i naukę religii.
– Spraw, aby rodzice mieli odwagę posyłać dzieci na katechizację, sprawdzać ich postępy w nauce religii, współpracować z kapłanami i katechetami.
– Wyjednaj u Syna tę łaskę, aby wychowawcy, nauczyciele współpracowali z rodzicami w moralnym wychowaniu dzieci według zasad narodowych i chrześcijańskich.
– Wesprzyj naszą młodzież, aby nigdy nie odstąpiła od Chrystusa i żyła zgodnie z Jego nauką.
– Spraw, aby młodzież umiała przezwyciężać wszystkie pokusy przeciw wierze i nigdy nie uległa chęci łatwiejszego życia za cenę utraty wiary.
– Napełnij polskie dzieci pragnieniem pełnienia Bożych przykazań, aby ich życie było pełne poszanowania zasad Ewangelii, szacunkiem dla człowieka i braterskiej miłości, duchem wzajemnej służby, jakiej nas nauczył sam Jezus Chrystus.
– Spraw, Maryjo, aby nasza młodzież umiała mężnie przyznawać się do wiary, odważnie stawać w obronie Chrystusa i Jego Kościoła oraz bronić Twojej czci.
– Maryjo, Królowo Polski, przybądź nam z pomocą!
– Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko …..

Podobne artykuły