OPŁATEK WSZYSTKICH GRUP i WSPÓLNOT PARAFIALNYCH 2024

W najbliższą sobotę 6 stycznia o godz. 15:30, w Święto Trzech Króli, zapraszamy wszystkie wspólnoty i grupy duszpasterskie istniejące przy naszej parafii na spotkanie opłatkowe!

Zapraszamy wszystkich byłych, obecnych, a może również przyszłych członków wspólnot i grup!

🤗 W programie przewidujemy:

  • łamanie opłatkiem, śpiewanie kolęd, oraz słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

Pamiętajmy, że nasza wiara jest wiarą wspólnotową, a każdy z nas jest członkiem wierzącej wspólnoty. Wspólnie tworzymy Kościół. W 1 liście do Koryntian, Święty Paweł porównuje wspólnotę chrześcijańską do ciała, które ma wiele członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Wszystkie te członki są ważne dla dobra całości Kościoła (1Kor 12,21).

Przeczytaj, pomyśl… i DOŁĄCZ do nas! 🙋👋💁‍♀️


Podobne artykuły