Duszpasterze


ksiądz proboszcz

ANTONI WRÓBLEWSKI

500-044-580

Informacje


KS. MGR

Szymon Rydel

519 103 307


Ks. mgr

Marcin Tański

+721 – 930 – 222

Informacje


Ks. Prałat

Stanisław Łatwajtys

Emeryt, budowniczy kościoła, plebanii i obiektów sakralnych
od 1987-1989 Rektor Koscioła
od 1989-2015 -Proboszcz Parafii