Chrzest Święty


Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego Sakramentu. Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Chrzty udzielane są w niedzielę – na Mszy Świętej o godz. 12:00

Przy zapisie dziecka należy przedłożyć:

  1. metrykę urodzenia dziecka
  2. zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Należy też wziąć udział w konferencji przedchrzcielnej w sobotę poprzedzającej Chrzest Święty.

Konferencje odbywają się o godz. 17.00 w kancelarii parafialnej

Pliki do pobrania


Karta zgłoszenia dziecka do chrztu.

Pobierz

Kontakt


kontakt@parafiagrajewo.pl 729-855-195

Ksiądz Proboszcz:
Antoni Wróblewski, tel. 500 – 044 – 580

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Tański, tel. 721 – 930 – 222
Ks. mgr Szymon Rydel, tel. 519 – 103 – 307

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Grajewie
36  8768  1013  1306  2297  2000  0010


Inne sakramenty i obrzędy