Małżeństwo


Ślub kościelny. Procedura i dokumenty związane z zawarciem sakramentu małżeństwa

Bez skompletowania niezbędnych dokumentów i zachowania ściśle określonych przepisami prawa kanonicznego terminów ślub nie będzie mógł się odbyć. Dlatego warto zapoznać się z krótkim opisem procedury przedślubnej oraz z tym, jakiego rodzaju dokumenty należy przygotować i w jakich terminach wykonywać poszczególne czynności.

Kiedy podejmiecie decyzję o konkretnej dacie ślubu, udajcie się do parafii, w której chcecie się pobrać. Prawo kanoniczne wskazuje, że właściwą parafią jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Można także zawrzeć sakrament małżeństwa w innej parafii, ale w takiej sytuacji również należy udać się do kancelarii parafialnej, aby tam uzyskać informacje o procedurze w takiej sytuacji. Dobrze jest udać się do kancelarii parafialnej jak najszybciej po ustaleniu terminu ślubu, aby sobie ten termin i godzinę zarezerwować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić nawet rok przed planowaną datą uroczystości. Przy okazji tej wizyty zapytajcie również o nauki przedmałżeńskie tzw. Przygotowanie bezpośrednie i jak najszybciej zapiszcie się na nie. To przygotowanie bezpośrednie możecie zrobić również poza parafią. O szczegółach powiadomi was ksiądz w kancelarii.

Kolejnym krokiem, jaki was czeka, będzie spisanie Protokołu badania narzeczonych. Tę wizytę w kancelarii zaplanujcie sobie na około 3 miesiące przed ślubem, jednak nie później niż 31 dni przed uroczystością. Na to spotkanie przynosicie następujące dokumenty:

  • aktualne metryki chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od daty ślubu) z zaznaczeniem, że nie ma wpisu o wcześniej zawieranych ślubach,
  • zaświadczenia o bierzmowaniu,
  • „licencja”– zgoda proboszcza na ślub w innej parafii (gdy pobieracie się w innej parafii),
  • Xero ostatniego świadectwa nauki religii,
  • dowody osobiste,
  • dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
  • potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich,
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od daty ślubu).

Następna wizyta w parafii odbędzie się w tygodniu poprzedzającym ślub. Na tą wizytę potrzebujecie dostarczyć:

  • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi.

W dniu ślubu powinniście mieć ze sobą dowody osobiste oraz potwierdzenia odbycia spowiedzi. I nie zapomnijcie obrączek.

Pliki do pobrania


KARTA ZGŁOSZENIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Pobierz

Kontakt


kontakt@parafiagrajewo.pl 729-855-195

Ksiądz Proboszcz:
Antoni Wróblewski, tel. 500 – 044 – 580

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Tański, tel. 721 – 930 – 222
Ks. mgr Szymon Rydel, tel. 519 – 103 – 307

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Grajewie
36  8768  1013  1306  2297  2000  0010


Inne sakramenty i obrzędy