Pogrzeb katolicki


Pogrzeb chrześcijański

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudny moment dla rodziny i znajomych osoby, którą Pan powołał z tego świata. Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego chrześcijańskiego i sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego „dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682). 

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie – Sakrament Pokuty i Pojednania i przyjęcie w intencji osoby zmarłej Komunii Świętej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia – zachęcamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za osobę zmarłą, np. miesiąc po śmierci, w rocznicę śmierci, lub zamawianie tzw. Mszy Świętych Gregoriańskich.

Msze Święte Gregoriańskie wywodzą się od papieża Grzegorza Wielkiego i jego doświadczenia z czasu kiedy jeszcze nie piastował urzędu następcy św. Piotra. Jeden z mnichów o imieniu Justus zmarł. Znaleziono w jego rzeczach trzy złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonu. Grzegorz, aby odkupić grzech Justusa, zlecił odprawienie trzydziestu Mszy Świętej, przez trzydzieści kolejnych dni. Po odprawieniu tych Mszy Świętych Justus ukazał się jednemu z mnichów i przekazał, że został odkupiony od wszelkich win i kar.

Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. „wypominek”, które są systematyczną, cotygodniową modlitwą w intencji zmarłego.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

  • Odpis skrócony aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

Kontakt


kontakt@parafiagrajewo.pl 729-855-195

Ksiądz Proboszcz:
Antoni Wróblewski, tel. 500 – 044 – 580

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Tański, tel. 721 – 930 – 222
Ks. mgr Szymon Rydel, tel. 519 – 103 – 307

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Grajewie
36  8768  1013  1306  2297  2000  0010


Inne sakramenty i obrzędy