Sakrament Pokuty


Jak się spowiadać?

 • Penitent klęka przy konfesjonale, kreśli na sobie znak krzyża św. i cicho (szeptem) mówi:
 • W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…
 • Ostatnia moja spowiedź była… miesiąc, rok …. temu.
 • Mam ….. lat. Żyję w związku małżeńskim …. , pracuję/jestem rencistą…
 • Z pokorą i żalem wyznaję moje grzechy
 • Na zakończenie należy powiedzieć: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam poprawę. Proszę o rozgrzeszenie i pokutę.
 • Kapłan podejmuje dialog z penitentem, poucza go, a w końcu nakłada pokutę i wzywa do aktu żalu za grzechy.
 • Penitent bijąc się w piersi wypowiada słowa: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! 
 • Spowiednik wypowiada formułę rozgrzeszenia i czyni znak krzyża.
 • Penitent dopowiada: Amen.
 • Spowiednik: Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.
 • Penitent: Bóg zapłać.

Pięć warunków sakramentu pojednania i pokuty

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Kontakt


kontakt@parafiagrajewo.pl 729-855-195

Ksiądz Proboszcz:
Antoni Wróblewski, tel. 500 – 044 – 580

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Tański, tel. 721 – 930 – 222
Ks. mgr Szymon Rydel, tel. 519 – 103 – 307

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Grajewie
36  8768  1013  1306  2297  2000  0010


Inne sakramenty i obrzędy