Domowy Kościół

Prowadzi: Ksiądz proboszcz Antoni Wróblewski / Ks. dr Krzysztof Knajp

Kim jesteśmy?

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.  Założycielem jest Sługa Boży Ks.Franciszek Blachnicki. Domowy Kościół jest obecny we wszystkich diecezjach Polski.
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Kiedy i gdzie się spotykamy?

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Zaczynają się Mszą Świętą o godzinie 17.00 na której pełnimy posługę liturgiczną. Dalsza część spotkania odbywa  się w domu      co miesiąc u innego małżeństwa.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

  • dzielenia się życiem  (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
  • modlitwy ( dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca);
  • formacji (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu).

Jaki jest cel naszych spotkań?

Budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie. Służą temu następujące elementy formacyjne :

  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Kto jest odpowiedzialny za wspólnotę?

Odpowiedzialnymi za Wspólnotę Domowego Kościoła są Ksiądz Proboszcz Antoni Wróblewski, Ks. Krzysztof Knajp, ks. Łukasz Dawidowicz i para animatorska.

Ile jest kręgów we wspólnocie?

W naszej Parafii mamy trzy kręgi Domowego Kościoła: w zależności od kręgu (każdy od 4 do 6 rodzin).

Do kogo skierowana jest nasza wspólnota?

Nasza wspólnota jest dla ludzi, którym nie wystarcza „standard” (niedzielna msza św.), dla małżonków którzy pragną razem wzrastać w wierze, wychowywać w niej swoje dzieci, jednoczyć się na modlitwie z innymi czującymi podobnie, dla chcących poznawać Boga, odkrywać to co dla nich przygotował, czerpać z obfitości łask, odczuwać radość dziecka bożego.

   «Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18,20).

Jaki jest charyzmat wspólnoty?

 „Kościół Domowy” przedstawia pełną realizację charyzmatu Światło-Życie” w odniesieniu do wspólnoty małżeńskiej, do wspólnoty rodzinnej. Tak jak w każdej osobie ludzkiej musi się dokonać synteza polegająca na jedności pomiędzy światłem, czyli poznaniem, a naszą egzystencją, naszym życiem, tak musi się ona dokonywać we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. Wówczas małżeństwo i rodzina chrześcijańska mogą się rozwijać i wzrastać jako rzeczywistość , jako Kościół . To jest dar, który wymaga odpowiedzi, wymaga kształtowania we wspólnocie małżeńskiej i niesienia go dalej.

Jak można wstąpić do Domowego Kościoła w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie

Jeżeli chcecie:
umacniać swoją wiarę,
pielęgnować i pogłębiać miłość małżeńską,
nauczyć się rozwiązywania konfliktów,
nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,
doświadczyć życia we wspólnocie
– to zapraszamy Was do nas serdecznie       


Więcej informacji na temat wspólnot Domowego Kościoła znajdziemy na stronie ogólnopolskiej i diecezjalnej ruchu Światło-Życie lub przez formularz kontaktowy


Film ukazujący świadectwa kilku małżeństw należących do kręgów
Domowego Kościoła.

Modlitwa do Matki Bożej o wiarę młodego pokolenia

Maryjo, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i Królowo Polski! Jesteśmy zatroskani o wiarę młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Nie odmawiaj nam swojej pomocy i dzisiaj, gdy tak bardzo nam zależy na przekazaniu najlepszych wartości moralno-religijnych naszej młodzieży i dzieciom. Wszechmocy błagająca! Uproś nam u Syna, aby wszyscy Rodacy, mimo licznych przeciwności, niezachwianie trwali w wierze Chrystusowej.
– Wesprzyj naszych rodziców by wiernie wypełniali obowiązek przekazywania swym dzieciom wiary w Boga przez chrześcijańskie wychowanie i naukę religii.
– Spraw, aby rodzice mieli odwagę posyłać dzieci na katechizację, sprawdzać ich postępy w nauce religii, współpracować z kapłanami i katechetami.
– Wyjednaj u Syna tę łaskę, aby wychowawcy, nauczyciele współpracowali z rodzicami w moralnym wychowaniu dzieci według zasad narodowych i chrześcijańskich.
– Wesprzyj naszą młodzież, aby nigdy nie odstąpiła od Chrystusa i żyła zgodnie z Jego nauką.
– Spraw, aby młodzież umiała przezwyciężać wszystkie pokusy przeciw wierze i nigdy nie uległa chęci łatwiejszego życia za cenę utraty wiary.
– Napełnij polskie dzieci pragnieniem pełnienia Bożych przykazań, aby ich życie było pełne poszanowania zasad Ewangelii, szacunkiem dla człowieka i braterskiej miłości, duchem wzajemnej służby, jakiej nas nauczył sam Jezus Chrystus.
– Spraw, Maryjo, aby nasza młodzież umiała mężnie przyznawać się do wiary, odważnie stawać w obronie Chrystusa i Jego Kościoła oraz bronić Twojej czci.
– Maryjo, Królowo Polski, przybądź nam z pomocą!
– Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko …..