Odnowa w Duchu Świętym

Prowadzi:

Odnowa w Duchu Świętym „Św. Paweł Apostoł” pomaga ludziom w odkrywaniu Boga. Większość uczestników wspólnoty to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe ,czysto formalne chrześcijaństwo jest namiastką życia w Bogu. Osoby w nim uczestniczące dają świadectwo swoją życiową postawą, że Jezus żyje i ma moc nieskończenie potężniejszą niż wszelkie zło i cierpienie świata.  W Kościele Katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. XX w. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej w Kościele zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych darów (charyzmatów), w celu odnowy i rozbudowy Kościoła.

Spotkania modlitewne, otwarte dla każdego, odbywają się w salce obok parafii w środy po Mszy Świętej o godz. 17.00. W każdą drugą środę miesiąca grupa prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu, połączoną z modlitwą wstawienniczą, na którą zapraszamy wszystkich chętnych.


Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym o imieniu ,,Paweł Apostoł”. Tworzą ją osoby, które pragną uwielbiać Boga i mocą Ducha Świętego czynić swoje życie coraz bardziej poddane Jezusowi. Każdy z nas osobiście przyjął Jezusa za swojego Jedynego Pana i Zbawiciela. Dokonało się to w trakcie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym.

Nasza wspólnota istnieje od 1997 roku. Założycielami byli: Agnieszka Rogowska, Kasia Kozikowska i Krzysztof Mroziewski. Kierowani chęcią dzielenia się z innymi doświadczeniem miłości Boga i działania Ducha Świętego zapragnęli, aby przy naszej parafii powstała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Pan Bóg pobłogosławił to pragnienie, a ówczesny ks. proboszcz Stanisław Łatwajtys oraz koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym: ks. Wojciech Nowacki i Danusia Zajkowska zaaprobowali ten pomysł. Pierwszym opiekunem wspólnoty został ks. Waldemar Krzywiński, a pierwszym liderem Agnieszka Rogowska. W tym samym roku jesienią odbyły się w naszej parafii pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne. Prowadzili je wyżej wymienieni koordynatorzy przy wsparciu animatorów z Białegostoku, Łomży oraz Grajewa z parafii Trójcy Przenajświętszej. Uczestniczyło w nich około 100 osób.

Kiedy i gdzie się spotykamy?

Spotykamy się w środy. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 17.00, na której pełnimy służbę liturgiczną. Dalsza część spotkania odbywa się w salce parafialnej. W każdą drugą środę miesiąca spotykamy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jaki jest cel naszych spotkań?

Na spotkaniach gromadzimy się jako Kościół, czyli członkowie mistycznego Ciała Chrystusa. Wyznajemy nasza wiarę w Jego żywą obecność pośród nas i poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego. Centralne miejsce spotkania modlitewnego zajmuje Słowo Boże poprzez, które mówi do nas Jezus, a także działa w naszych sercach i życiu. Poza tym naszym celem jest uwielbianie Boga modlitwą i śpiewem. Spotkanie modlitewne jest dziełem wszystkich uczestników spotkania przez wypowiedzenie swojej własnej modlitwy, podzieleniem się swoim odbiorem Słowa Bożego, danie świadectwa o konkretnym działaniu Boga w życiu.

Kto jest odpowiedzialny za wspólnotę?

Odpowiedzialnymi za wspólnotę są: jej duchowy opiekun ks. Łukasz Dawidowicz, lider-Bożenka Gryglik, animatorzy prowadzący spotkania, animator muzyczny oraz każdy członek wspólnoty.

Ile jest osób we wspólnocie i jaka jest średnia wieku?

Obecnie nasza wspólnota liczy 28 osób. Przekrój wiekowy jest różnorodny. Najmłodszy członek wspólnoty ma 21 lat, a najstarszy 70 lat.

Do kogo jest skierowana nasza wspólnota?

Nasza wspólnota jest otwarta na tych wszystkich, którzy pragną nawiązać osobistą relację z Jezusem i w sposób świadomy i dojrzały praktykować swoją wiarę otwierając się na działanie Ducha Świętego.

Kochana Siostro, kochany Bracie jeżeli przeżywasz w swoim sercu tęsknotę za Bogiem albo pogubiłeś się w swoim życiu, to wiedz, że Jezus czeka na Ciebie i tęskni za Tobą.

,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie -niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.”
J 7,37-39

Jaki jest charyzmat wspólnoty?

Charyzmatem wspólnoty a zarazem misją jest głoszenie Dobrej Nowiny o Bogu, który kocha i o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat po to, aby objawić Miłość i dać nam Nowe Życie. Czynimy to poprzez coroczne współorganizowanie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym. Odbywają się one każdego roku w innej parafii na terenie naszego miasta.

Jak można wstąpić do Odnowy w Duchu Świętym w Grajewie

Po prostu wystarczy przyjść na nasze środowe spotkanie modlitewne, a w czasie kiedy będą organizowane Rekolekcje Ewangelizacyjne wziąć w nich udział.

Więcej pytań? tel: 500 044580