Schola dziecięca

Prowadzi: Ks. mgr lic. Marcin Tański

Zadaniem scholi jest przygotowanie śpiewu liturgicznego. Staramy się dobierać odpowiednie pieśni nawiązujące do roku liturgicznego, tekstów czytań mszalnych i części Mszy Świętych. Doskonalimy wykonanie znanych pieśni i poszerzamy repertuar o nowe. Uczymy się też piosenek, które wykonujemy podczas różnych okolicznościowych spotkań dziecięcych. Niektóre ze scholanek rozwijają swoje talenty kształcąc się w szkole muzycznej czy uczęszczając na kurs nauki gry na gitarze. Formacja grupy polega na budzeniu w dzieciach radości i poczucia dumy z faktu bycia Dzieckiem Bożym i na służbie Bogu przez uświetnianie liturgii Mszy Świętej przez śpiew.