Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Na różańcu możemy modlić się indywidualnie bądź we wspólnocie Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem uświęconych form wspólnotowego odmawiania różańca w Kościele jest Żywy Różaniec.

Polecane artykuły

  1. Wspólnoty Żywego Różańca