I Komunia Święta


Pierwsza Komunii Świętej w naszej parafii odbyła się  w sobotę

6 czerwca 2020 r.

 • GRUPA I – godz. 9.00 – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4; kl. B i D,
 • GRUPA II – godz. 11.00 – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4; kl. A i C,
 • GRUPA III – godz. 13.00 – dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i nr 1 w Grajewie.

Biały Tydzień w naszej parafii trwać będzie przez całą oktawę Bożego Ciała. Rozpocznie się Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (czwartek 06.11) a zakończy w Ostatni Nieszpór (18.06). Msze św. w dni powszednie sprawowane będą o godz. 17.00

W dniach:

piątek (12.06) – błogosławieństwo różańców

sobota (13.06) – błogosławieństwo modlitewników

poniedziałek (15.06) – poświęcenie świec, dzieci przynoszą też modlitewniki

wtorek (16.06) – poświęcenie medalików, dzieci otrzymują obrazki pamiątkowe z Pierwszej Spowiedzi św.

środa (17.06) – poświęcenie pamiątek Pierwszej Komunii św.

czwartek (18.06) – dzieci biorą udział w uroczystej Procesji Eucharystycznej

W NIEDZIELĘ 14.06.2020 r. Msza św. dla dzieci komunijnych o godz. 14.30

Proszę, żeby dzieci – z pomocą dorosłych – uczyły się formuły spowiedzi i w ten sposób przygotowały się do pierwszej spowiedzi – codzienny rachunek sumienia, wspólna modlitwa. Formuła spowiedzi:

Pomocą w nauce i modlitwie mogą być materiały przygotowanych do wspólnego świętowania niedzieli w domu

Zachęcam do nauki i wspólnego śpiewania w domach pieśni, które będą wykorzystane w uroczystość I Komunii Świętej.

Szkółka Niedzielna

 • Sakrament przyjmujemy w parafii na terenie której mieszkamy.
 • Zgłoszenie do sakramentu dokonuje się przez złożenie odpowiedniej deklaracji.
 • Deklaracje pobiera się ze strony internetowej lub kancelarii.
 • Deklarację należy złożyć do końca września.
 • Przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się w niedziele na Mszy św. o godz. 14.30.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u ks.Roberta pod numerem telefonu 668-601-091.

Od chwili Chrztu świętego jesteśmy czystymi i świętymi dziećmi Bożymi. Niestety zdarza się nam popełniać mniej i bardziej poważne grzechy, które oddalają nas od Boga. Wracamy do Niego, przystępując do spowiedzi. Pan Bóg bardzo na nas czeka.

Warto spowiadać się często, nawet z drobnych, powszednich grzechów. Każdy grzech rani nas i naszych bliskich. Przychodźmy często do Jezusa, który jest lekarzem i uzdrawia nas w czasie spowiedzi. Nasze sumienie staje się wówczas bardziej wrażliwe, lepiej słyszymy głos Boga w swoim sercu. Spowiedź to także pojednanie z całym Kościołem.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że Bóg jest Ojcem oczekującym na powrót dziecka, które odeszło od Niego. Ojciec wybiegł na spotkanie syna, gdy ten był jeszcze daleko. Tak bardzo chciał go przytulić do siebie i przebaczyć wszystkie winy. Teraz ja chcę wyruszyć w drogę do Ciebie i wierzę, że wypatrujesz mojego powrotu, a Twoja miłość przebaczy mi wszystko. Proszę Cię, pomóż mi, abym przez dobry rachunek sumienia przygotował się na nasze spotkanie. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA

(według przykazania miłości Boga i bliźniego)

Przypomnij sobie, co dobrego wydarzyło się w twoim życiu od ostatniej spowiedzi. Czy były jakieś spotkania, uroczystości, wyjazdy, które zapamiętałeś? Czy w tym czasie dzięki tobie komuś było lepiej, czy udało ci się komuś sprawić radość? Podziękuj za to Panu Bogu.

Podziękuj Panu Bogu za to, że jest twoim kochającym Ojcem. Zastanów się:

 • Czy myślisz o Nim? Czy mówisz Mu, że Go kochasz? Czy ufasz Mu, że troszczy się o ciebie?
 • Czy modlisz się codziennie? Czy w modlitwie pamiętasz o swoich bliskich?
 • Czy na Mszy świętej starasz się skupić, słuchasz czytań i Ewangelii i nie przeszkadzasz innym?
 • Jak często przystępujesz do spowiedzi? Czy nie zaniedbujesz tego sakramentu?
 • Czy imię Boże wypowiadasz z szacunkiem?

Podziękuj dobremu Bogu za swoich rodziców i dziadków. Zastanów się:

 • Czy z twojego zachowania mogą poznać, że ich kochasz?
 • Czy słuchasz tego, co ci radzą?
 • Czy jesteś dla nich życzliwy?
 • Czy nie zasmucasz ich swoim zachowaniem – marudzeniem, uporem lub złością?
 • Czy im chętnie pomagasz?

Podziękuj Panu Bogu za swoje rodzeństwo. Zastanów się:

 • Czy jesteś dla rodzeństwa dobry?
 • Czy pomagasz rodzeństwu?
 • Czy chcesz mieć wszystko, co najlepsze dla siebie?
 • Czy przepraszasz rodzeństwo i czy umiesz przebaczyć, jak się pokłócicie?

Podziękuj Bogu za przyjaciół, koleżanki i kolegów. Zastanów się:

 • Czy dobrze o nich myślisz?
 • Czy nie obgadujesz ich? Nie wyśmiewasz? Nie robisz im na złość?
 • Czy cieszysz się z ich sukcesów, czy im nie zazdrościsz?
 • Czy umiesz się z nimi dzielić tym, co masz?
 • Czy stajesz w obronie słabszych?

Podziękuj Bogu za siebie, za wszystko, czym Bóg cię obdarzył – zdrowie, rozsądek, zdolności. Pomyśl:

 • Czy dbasz o swoje zdrowie?
 • Czy można na tobie polegać? Czy dotrzymujesz słowa?
 • Czy jesteś prawdomówny?
 • Czy nie przeklinasz?
 • Czy dobrze wykorzystujesz czas, który Bóg ci daje – nie jesteś leniwy, nie marnujesz czasu przed telewizorem i komputerem?
 • Czy oglądasz rzeczy (filmy) dobre dla ciebie?
 • Czy wypełniasz swoje domowe i szkolne obowiązki?

Następnie odmów żal za grzechy (możesz posłużyć się Aktem żalu)

POSTANOWIENIE POPRAWY

(Dobrze jest postanowić sobie poprawę w konkretnej, niewielkiej nawet sprawie – tak by było to możliwe do wykonania.)

Panie Boże, bardzo chcę nie grzeszyć więcej i nie zasmucać Cię moim postępowaniem. Duchu Święty, daj mi moc wytrwania w dobrym. Pomóż mi dotrzymać mojego postanowienia. Amen.

DIALOG KAPŁANA Z DZIEĆMI

Kapłan: Drogie dzieci jakiej łaski oczekujecie od Pana Boga w sakramencie, który dzisiaj macie otrzymać?

Dzieci: Gorącym naszym pragnieniem jest przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej i mieć Go zawsze w swoim sercu. Z Nim będziemy lepsi. Będziemy kochać rodziców, rodzeństwo i wszystkich ludzi.

Kontakt


kontakt@parafiagrajewo.pl 500-044-580

Ksiądz Proboszcz:
mgr lic. Antoni Wróblewski 500 – 044 – 580

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Tański 721 – 930 – 222
Ks. mgr lic. Łukasz Dawidowicz 791 – 800 – 386
Ks. dr Krzysztof Knajp

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Grajewie
36  8768  1013  1306  2297  2000  0010


Inne sakramenty i obrzędy