PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA I NOCNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU-01.03.2024

Najbardziej w Jezusie wzrusza mnie to, że On kocha nie za coś, ale pomimo wszystko…

Wiesz, Bóg chce dziś Tobie coś powiedzieć:

,,Córko moja, Synu mój, przyjdź adorować mnie w ciszy. Kochaj mnie w ciszy. Zajmij się Mną, a Ja zajmę się tobą, tylko przyjdź i adoruj Mnie. Trwaj w milczeniu. Patrz na Mnie i nic więcej. Ja wypełnię twoje serce miłością.”

Słyszysz? On tęskni… za Tobą ❤️ ON PRAGNIE…spotkać się z Tobą

👉 Jeśli poczułeś w sercu tęsknotę Boga za tobą to, zachęcamy Cię do wpisania się na wybraną godzinę tutaj zapisy


Podobne artykuły