Rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny 2024

14 kwietnia 2024 r. przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną, która rozpocznie XVI Tydzień Biblijny pod hasłem „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Jego celem jest zachęcenie wierzących do czytania, rozważania i kontemplowania Słowa Bożego zawartego w księgach Starego i Nowego Testamentu. Innymi słowy jesteśmy zaproszeni, aby na nowo rozpalić w sobie pragnienie życia Słowem Bożym na co dzień…

Słowo Boże jest tak mocne, że jak gdyby samo działa swoją Siłą. Wystarczy uwierzyć i otworzyć się na działanie Boga, a Jego Słowo, nie wiadomo kiedy, czyni nas mądrzejszymi, lepszymi, szczerymi, dojrzalszymi, szlachetniejszymi. Po prostu wzrastamy ku Górze. Kiedy słyszymy Słowo Boże nie my je uprawiamy, lecz ono nas uprawia, wynosi i daje poczucie wielkiej godności. Czy mieliście już takie doświadczenie Boga? 

Życzymy Wam, abyście czytając Słowo Boże doświadczyli Boga, który kocha i nigdy nie zostawia nas samych! aby Wasze serca mogły codziennie mówić Bogu: „Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą, pokładam ufność w Twoim słowie” (Ps 119 [118], 114), i abyście jak św. Piotr mogli w codziennym postępowaniu powierzać siebie Panu Jezusowi: „na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5).


Podobne artykuły