Grupa Biała 1-14 sierpnia

Rozpoczynamy spotkania białej grupy w naszej parafii, na których przez dwa tygodnie będziemy tworzyć wspólnotę modlitewną. Będziemy duchowo łączyć się ze wszystkimi pielgrzymami, którzy będą podążać do Matki Bożej Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, młodszych i starszych, niech to będzie piękny czas spotkania z Bogiem, a także duchowego wsparcia wobec wszystkich pielgrzymujących.


Podobne artykuły