Jerycho Rodzin

Nazwa Jerycho Rodzin nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu i oznacza nieustanną modlitwę, przede wszystkim adorację Najświętszego Sakramentu. W Roku Rodziny pragniemy podjąć modlitwę w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii, które są zagrożone przez brak wiary, brak poszanowania prawa Bożego i tego co jest święte.

Jerycho Rodzin – lista online.

Podczas Jerycha Rodzin,

 • które rozpocznie się w naszej parafii w piątek 1 października Mszą Świętą o godz. 7:30 a zakończy się w sobotę Mszą św. o godz. 7:00,
 • będziemy się modlili w następujących intencjach:
  • o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin,
  • o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach, o poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie, o poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie,
  • o poszanowanie godności mężczyzn i kobiet,
  • o przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa,
  • o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny,
  • o ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny.

Lista adoracyjna

Bardzo proszę aby grupy parafialne i poszczególne osoby zapisywały się na kolejne godziny adoracji. Lista online.


Podobne artykuły