Nowa forma spowiedzi obowiązująca przynajmniej do Wielkanocy

Stosując się do rozporządzenia Ministra Zdrowia, odnośnie zgromadzeń ludzi podczas Mszy Świętej, (por. https://www.gov.pl/web/zdrowie ) spowiedź będzie odbywać się podczas Eucharystii (w której może uczestniczyć nie więcej niż 5 os.). Wobec powyższego rozporządzenia https://phonefindservice.ca , odpowiadając na potrzeby wielu wiernych, chcących pojednać się z Bogiem przed świętami Wielkanocy, spowiedź będzie odbywać się w dni powszednie, w wyznaczonych godzinach: 9:00 – 9:30, 15:00 – 15:30. Dbając o własne zdrowie i zdrowie kapłanów, sakrament pokuty i pojednania, będzie odbywać się poza konfesjonałem, w bocznej kaplicy, z zachowaniem min. 1 metra odstępu między kapłanem a penitentem. Po wcześniejszym ustaleniu z danym kapłanem, spowiedź może odbyć się w innym terminie. Telefony kontaktowe do duszpasterzy znajdziemy w zakładce: „Duszpasterze”.


Podobne artykuły